O książce

Wawrzyniec Konarski – wykład w Towarzystwie Irlandzko-Polskim
Wawrzyniec Konarski – wykład w Towarzystwie Irlandzko-Polskim

Pisanie o motywowanej politycznie przemocy wymaga taktu i dystansu, które mają być wędzidłem dla emocji badacza. Słowem, zainteresowanie badacza ma wynikać w pierwszym rzędzie z meritum, a jego osobiste nastawienie winno być tak demonstrowane, aby nie pojawiło się posądzenie, że w swej narracji zbliża się do propagandy. Od razu chcę dodać, że „wieszanie własnych poglądów w przedpokoju tejże narracji” dla kogoś, kto od ponad trzydziestu lat pasjonuje się analizowanymi zagadnieniami jest trudne. Stosowanie przemocy w polityce zawsze było mi obce, może z wyjątkiem krótkiego okresu licealnego, kiedy zafascynował mnie Michaił Bakunin. Generalnie z przemocą jako inwazyjnym sposobem zachowania nie radziłem sobie dobrze. Ale chciałem też zrozumieć, dlaczego ktoś może ją uznać za metodę osiągania politycznych celów, która idzie dalej aniżeli mowa nienawiści i zdecydować się na nią, mimo tak dramatycznych kosztów jej stosowania. Takie założenie przyświecało mi przy pisaniu także tej książki.

… Z Przedmowy

Ofiary nie tylko tego konfliktu, ale i całego splotu dramatycznych wydarzeń w XX wieku z udziałem IRA i organizacji lojalistycznych, a także irlandzkich i brytyjskich sił porządkowych nie mogą zostać zapomniane. Niezależnie od losów pomysłu zwanego Brexitem Wielkiej Brytanii powinno uczciwie zależeć na tym, by zamieszczona w motcie niniejszej pracy przepowiednia Johna Mitchela utraciła swą żywotność. Czas najwyższy, by IRA – wraz z całą tradycją feniańską – utraciła tak brzemienną w skutki kanwę do swego istnienia i by wspominano ją wyłącznie jako echo dramatycznej przeszłości. I nie ma tu znaczenia, czy jej wyrazem byli partyzanci, doktrynerzy czy terroryści. Unifikacja Irlandii winna się dokonać w sposób pokojowy i za zgodą zainteresowanych stron. Zakończyłoby to jedną z najstarszych w dziejach Europy kwestii narodowych.

… Z Epilogu

 

„Dzieło Wawrzyńca Konarskiego poświęcone jest historii i działalności IRA, tajnej irlandzkiej organizacji działającej ponad sto lat , której celem było zjednoczenie w jeden organizm państwowy różnie rozwijających się 32 hrabstw leżących na Zielonej Wyspie. Sześć hrabstw leżących na północy wyspy znanych jako Ulster należy politycznie do Anglii, natomiast 26 pozostałych hrabstw od 1949 r. stanowi samodzielne państwo uznawane na arenie międzynarodowej. Dla wielu te ostatnie stanowią Irlandię ze stolicą w Dublinie. […] Moim zdaniem, rozważania W. Konarskiego pozwolą czytelnikom nie tylko na zapoznanie się z dziejami Zielonej Wyspy, na której już mieszka sporo Polaków, ale zwrócą ich uwagę na niebezpieczeństwa wynikające zarówno z podziałów religijnych i społecznych, brak umiejętności zawierania kompromisów jak i potrzebę wspólnego działania dla dobra ogółu”.

Recenzja prof. dr hab. Izabelli Rusinowej, Instytut Historyczny UW

„Czerpiąc ze źródeł literackich, historycznych, archiwalnych i pamiętników, w połączeniu z bardowską łatwością kreowania narracji, Prof. Konarski napisał książkę, która zasługuje na powszechne uznanie.
W swojej pracy naukowej Prof. Konarski świetnie przedstawia splątaną mozaikę wydarzeń i procesów historycznych, politycznych i geograficznych, które sięgają wstecz do czasów walki o niepodległość Irlandii, prowadząc czytelnika od Powstania Wielkanocnego w roku 1916, poprzez turbulentny okres The Troubles, aż po dzień dzisiejszy, również owiany niepewnością co do przyszłości kraju.
Pod wieloma względami autor zaznacza swoją odrębność wobec powszechnego postrzegania dziedzictwa IRA, zachowując emocjonalny dystans wobec przebiegu konfliktu i działań IRA. Dla autora konflikt i działania IRA to nie dzieło złoczyńców ani bohaterów, ale raczej ofiar i aktywistów, którzy występują po obu stronach barykady”

Recenzja dr. hab. Barry’ego Keane’a, Instytut Anglistyki UW

W sieci

Wykład prof. Wawrzyńca Konarskiego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wykład, będą zapowiedzią nowej książki profesora Wawrzyńca Konarskiego, odbył się 29 października 2019 r. w ramach pierwszego w tym roku akademickim seminarium Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Badań w dyscyplinie Nauk o Polityce i Administracji. Jego temat to: IRA – fenomen organizacji paramilitarnej.

Wykład profesora Wawrzyńca Konarskiego

Zaproszenie na promocję

Zaproszenie na wieczór promocyjny książki
Spotkanie autorskie profesora Wawrzyńca Konarskiego
Spotkanie autorskie profesora Wawrzyńca Konarskiego
Spotkanie autorskie profesora Wawrzyńca Konarskiego
Spotkanie autorskie 19 grudnia 2019 r.

Kolejne spotkanie autorskie:
19 grudnia 2019 r. o godz. 18
w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 7

Konferencja „Ulisses w czasach Brexitu. Literatura i kultura irlandzka wobec rzeczywistości społeczno-politycznej”

Wystąpienie prof. Wawrzyńca Konarskiego – od 5:16:30 czasu nagrania

Rating: 5 out of 5.

Wykład prof. Konarskiego:
4 grudnia 2020 o godz. 10:15 (online) podczas konferencji ÉIRE – Społeczeństwo, polityka i ustrój współczesnej Irlandii

Książka do nabycia w księgarni internetowej AFiB Vistula


Projekt graficzny okładki – Studio Karandasz
Plakaty: AFiB Vistula; Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Zdjęcia: archiwum Autora; Wiesław Szczepanek
Webwork Credits: WKost © 2021
Copyright Partyzanci, doktrynerzy, terroryści 2019 – All rights reserved